Vápenopískové cihly

Výhody: Jednoduchost, kvalita, přesnost, rychlost.

Navrhování stěn

alternet. Navrhování stěn

Porovnání zděné technologie vs. tčechnologie KS-QUADRO

Systém KS-QUADRO = každý 10. byt za stejnou cenu zdarma!: PDF dokument (990 kB) Zisk obytné plochy cca 10%, tj. každý 10. byt je zdarma!

alternet. Systém KS-QUADRO

Vápenopísková cihla – výhody:

 • Vyšší útlum hluku, vápenopískovým zdícím systémem je možné dosáhnout vždy zvýšeného akustického útlumu díky vyšší objemové hmotnosti zdiva.
 • Lepší tepelnětechnické vlastnosti systém byl navržen tak, aby bylo dosaženo stejných tepelných parametrů u obvodového plášte, ale za stejnou cenu obvodového plášte je možné dosáhnout lepších tepelneizolačních vlastností.
 • Vápenopískové zdivo se zateplením nemá žádné tepelné mosty! To u klasického cihelného zdiva říci nelze, zde je tepelným mostem každé nadpraží, preklad, či také každá ložná spára, kudy utíká až 15% tepla, což se obvykle tiše pomíjí.
 • Cena vápenopískového domu je nižší!
 • Délka výstavby systémem KS-QUADRO je výrazne nižší!
 • Vápenopískový systém má vyšší tepelnou stabilitu díky vyšší akumulaci tepla.
 • U systému KS-QUADRO je možné ušetřit na elektroinstalacích, které se provádějí instalačními kanály, tj. žádné sekání a zahazování šlicu!
 • Lepší vnitřní mikroklima. Vápenopískové cihly mají schopnost přijímat vzdušnou vlhkost a zase jí vydávat lepší než klasické cihly, díky tomu je uvnitř vetší vlhkostní stabilita.
 • Statika. Ve stěnovém systému KS-QUADRO již od tl. stěn 11,5 cm jsou tyto stěny nosné. Díky tomu všechny přícky je možné považovat za nosné a zohlednit to ve výpočtu stropní desky. V našem případě snížení tl. desky o každý 1 cm znamená úsporu 3,2 m3 betonu, tj. cca 10 000 Kc a cca 500 l volné stavební vody.
 • Volná stavební voda. Při stavbě mokrými procesy je do stavby zabudováno mnoho stavební vody, která musí v prvních 3–4 letech existence stavby vyschnout. To zvyšuje náklady na vytápění, znamená další poruchy apod. U systému KS-QUADRO je tento problém snížen na minimum.
 • Ekologie. Vápno, písek, voda, to jsou vápenopískové zdící prvky. Pro jejich výrobu není nutné žádné pálení v peci, spotřeba primární energie na výrobu je oproti ostatním zdícím systémum nízká.

Výhody: Jednoduchost, kvalita, přesnost, rychlost.

Jednotlivé formáty vápenopískových zdících prků jsou v metrickém formátu, výškový modul je doplněn vyrovnávacími bloky Kimmsteine, takže je možné docílit prakticky libovolné světlé výšky místnosti, případně libovolné výšky parapetu.

alternet. Světlé výšky – Systém KS-QUADRO


Pilíře z velkoformátových bloků KS-QUADRO:
 alternet. Pilíře z velkoformátových bloků KS-QUADRONavrhování světlých výšek u KS-QUADRO:
alternet. Navrhování světlých výšek u KS-QUADRO

 

Výšky parapetů KS-QUADRO:
alternet. Výšky parapetů KS-QUADRO

 

Pro projektanty je možné stáhnout vyřešené stavební detaily z vápenopískových cihel: KS-Detailsammlung nebo KS-Detailsammlung DXF .

Další odkazy

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí