Pasivní domy III. - Navrhování pasivních domů

Kvalitní návrh pasivního domu a projekt je základ dosažení úspěchu

Co je potřeba pro to, abychom postavili pasivní dům? To bývá častá otázka, na kterou se snažíme v tomto krátkém článku odpovědět. Kvalitní prováděcí projekt je nezbytnou nutností pro to, aby bylo dosaženo pasivního domu. Bohužel nestačí obyčejný dům „jen více zateplit“.

Stále mezi projektanty a odbornou veřejností zatím mylně převládá názor, že zateplením domu dosáhneme nízkoenergetického domu – tj. 50 kWh/m2rok spotřeby energie a pokud zateplíme ještě více – dosáhneme pasivního domu, tj. spotřeby energie 15 kWh/m2rok. To ale není pravda. Pro dosažení pasivního domu je nezbytně nutné mít vyřešené všechny detaily tepelných mostů, dimenze a kvalitu oken, rekuperační jednotku a další a další detaily.

K návrhu pasivního domu a jeho doladění slouží software Passivhauspro­jektierungspa­ket PHPP 2007. Jedná se o speciální software vyvinutý pro návrh pasivních domů Passivhausinsti­tutem Darmstadt (PHI Darmstadt) pro navrhování a doladění pasivních domů. Tato pomůcka pro navrhování je celoevropsky uznávanou záležitostí. Výsledky výpočtů se zároveň stávají certifikátem pasivního domu. Zadávají se všechny detaily oken, jejich rámů, stínění, klimatická data, plochy ochlazovaných konstrukcí, objemy vzduchu, parametry konstrukcí, detailů vše podrobně vypočítané. Výstupem PHPP jsou detailní výpočty stavební fyziky k domu na cca 40–50 stranách. To je nezbytnou součástí projektu pasivního domu.

Bez tohoto nebo podobného software je řešení pasivního domu naprosto neseriozní. Pokud chcete navrhnout pasivní dům, požadujte od projektanta výpočet pasivního domu PHPP. Jinak se může stát, že váš tzv. „pasivní dům“ bude mít hodnoty sotva nízkoenergetického domu- pak samozřejmě vaše náklady na energie budou zcela jiné než čekáte.

Co je vše potřeba pro výpočet PHPP najdete v příloze k tomuto článku: Zadání pro PHPP

 Zadání pro výpočet pasivních domů. text

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí