První pasivní dům na světě slaví letos 25. jubileum

Pasivní dům již dávno není exotikou, dnes je to již standard ve stavebnictví.

Dr. Wolfgang Feist z Passivhaus Institut Darmstadt, Německo

Letos je to přesně 25 let od vzniku prvního pasivního domu na světě. Dům byl postaven podle revolučního konceptu Dr. Wolfganga Feista, který si jako autor projektu stavební fyziky vysloužil přezdívku „exot budující jepičí hodnoty“. Začátkem 90. let byl řadou odborníků ze stavebnictví považován za „exota“ a otevřeně nebo skrytě se mu vysmívali. Tvrdili, že jeho alternativní koncepce pasivního domu nebude nikdy fungovat. Navzdory všemu jeho první pionýrský projekt funguje již 25 let. Dokonce i podle dnešních měřítek budova splňuje normy a parametry pasivního domu. Ve stavebních částech domu jsou „pohřbeny“ stovky sensorů, které pracují dodnes a podávají informace o procesech spojených s prostupem tepla přes různorodé stavební konstrukce. Dr. Feist původně působil v německém Institutu pro bydlení a životní prostředí (Institut für Wohnen und Umwelt) a v roce 1996 i s partnerkou Witta Ebel založili nadaci Passivhaus Institut Darmstadt, která se dnes zabývá ověřováním funkčnosti konceptu pasivního domu a kontroluje i propaguje standardy pasivních domů. Vzorem pro zrod prvního pasivního domu se staly nízkoenergetické domy ve Švédsku, kde už v roce 1980 platily stavební předpisy odpovídající našim dnešním a velmi „efektivní“ vyhlášce o úsporách energie (EnEV tj. Energieeinspar­verordnung), tedy okolo 7 litrů ekvivalentu topného oleje na m2/rok. Pasivní dům je v podstatě zdokonalení a pokračování vývoje konceptu nízkoenergetického domu ve smyslu snížit tepelné ztráty skrze stěny, okna, strop nebo střechu natolik, že spotřeba topení bude skoro zanedbatelná jen asi 1,5 litrů ekvivalentu topného oleje na m2/rok. http://www.kalksandstein.evanek.cz/…fuss-v-praxi

popis obrazku

První pasivní dům na světě

Základní myšlenka pasivního domu se u Dr. Wolfganga Feista zrodila v roce 1987 během jedné návštěvy švédské Lund University v rozhovoru s prof. Bo Adamsonem, který se později stal jeden z koordinátorů projektu prvního pasivního domu. V následujících letech se Dr. Feist usilovně snažil vyvinout co nejjednodušší koncept a všechny navrhované stavební materiály byly buď zcela běžné anebo velmi snadno dostupné. Projekční přípravy pod taktovkou architektů Riddera, Westermeyera a prof. Botta trvaly necelý rok, přípravné stavební práce započaly v říjnu 1990. Následující rok v darmstadtské čtvrti Kranichstein Dr. Feist s partnerkou a s investory (čili budoucími majiteli bytů) zahájili výstavbu hned třípatrové budovy v pasivním standardu se čtyřmi bytovými jednotkami (každá o rozloze 156 m2). Zděnou konstrukci budovy zvolili z vápenopískových tvárnic Kalksandstein o tloušťce 175 mm a zateplili vrstvami polystyrenu 150 + 125 mm. Celkový roční průměr spotřeby energie na topení byl a je stále nižší než 10 kWh/(m2a). V prvních dvou letech navštívilo první pasivní dům více než 5 000 návštěvníků.

popis obrazku

Dr. Feist s rodinou před prvním pasivním domem na světě – Kranichstein, Darmstadt, Německo

Dle názoru Dr. Feista hlavním důvodem vzniku koncepce pasivního domu bylo a dodnes zůstává vytvoření takových budov, které vykazují co nejmenší náročnost z hlediska spotřeby energie vydané na topení (což tehdy představovalo více než 1/3 celosvětové spotřeby energie). Menší závislost na fosilních palivech přináší z hlediska ekologie i méně odpadních produktů při jejich spalování. Hlavní role Dr. Feista spočívala v nalezení způsobu jak to vše z hlediska fyziky zefektivnit. Dr. Feist dodává, že snížení nákladů stavebních komponentů je důležitou úlohou už při výběru technologických řešení. Jako příklad uvádí vysokou cenu první kapesní kalkulačky, kdy výrobní náklady drasticky klesly až se zjištěním všech výhod i jejího uplatnění, a tvrdí, že stejný princip platí i ve stavebnictví. Na otázku co by dnes udělal jinak, odpovídá Dr. Feist, že s ohledem na prudký vývoj fotovoltaické technologie, by zvolil pultovou střechu s větším skonem a orientoval ji na jih. A podotýká, že pro dnešní certifikované pasivní domy jsou stavební komponenty a materiály mnohem lepší, než jaké on použil před 25 lety, kupříkladu okna dnes vykazují skoro o 50 % lepší tepelněizolační vlastnosti. Pasivní dům již dávno není exotikou, dnes je to již standard ve stavebnictví.

Zdroj: http://www.passiv.de/

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí