Technické články

Kalksandstein CZ přináší technické informace z oblasti pasivních domů.

V této sekci budeme postupně přinášet články, které se budou zabývat technickými aspekty parametrů, návrhů, konstrukce a výstavbě pasivních domů. V této oblasti se bohužel vyskytuje celá řada mýtů, omylů dezinformací šířených i po internetu. My přinášíme informace zejména ze SRN. Zde je cca 50% všech pasivních domů masivní konstrukce, z toho velká většina vápenpískové pasivní domy.

Také první pasivní dům v SRN v Darmstadtu byl postaven v roce 1991 tj. před 17 lety práve z vápenopískových cihel. Zkušenosti v zahraničí jsou tedy již veliké. Tyto informace budeme postupně přinášet široké veřejnosti v ČR. Inormace se snažíme aplikovat na vápenopískové domy v ČR a přinášíme první příklady z jejich realizace. Kalksandstein CZ s.r.o. je členem sdružení Centrum pasivnívch domů: Na obrázku je známý vápenopískový pasivní dům v Herzogenaurachu od architektů Meyera a Schulze-Darupa.

www.passivhausprojekte.de

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí