Z historie vápenopískových cihel (1894–2012) 3. díl – První stavby

První výroba vápenopískových cihel je pouze ruční, vyrábí se pouze jeden formát cihel.

Výroba vápenopískových cihel kolem roku 1900, připravování polotovarů z lisu pro návoz do parního autoklávu.

Vznikají první stavby. Je to však v době, kdy neexistují pro vápenopískové zdivo žádné normy ani pro navrhování, ani pro výrobu. Nicméně bezpečnost staveb je nutné vyzkoušet, proto probíhají zkoušky jak na pevnosti v tlaku, tak zkoušky požární odolnosti viz foto:

Velká zkouška pevnosti v tlaku.

Zkouška požární odolnosti v roce 1910 v Berlin-Lichterfelde, návrh budovy Arch. Prof. Peter Behrens. Budova před zkouškou.

Během zkoušky.

Po zkoušce.

Kostel Nejsvětější Trojice, Mešno okres Rokycany, postavený a vysvěcený v roce 1901, cihly dovoz Bavorsko. Foto Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. Již na počátku 19. století se v Čechách z tehdy nového materiálu velmi rozsáhle staví, např. na Rokycansku, Spálenopoříčsku. Tyto stavby jsou ukázkou neskutečného pokroku ve své době.

Je nutné si uvědomit, že v té době v Čechách neexistoval jediný závod na výrobu vápenopískových cihel, jediná možná doprava na tuto vzdálenost byla po železnici. O takových vymoženostech, jakou jsou dálnice, internet, elektřina, mobilní telefony apod., se tehdejším lidem ani nezdálo.

Zatím nejstarší známá stavba z vápenopískových cihel na území ČR je kostel v Mešně. Vápenopískové cihly byly dovezeny po železnici z Bavorska. Základní kámen kostela Nejsvětější Trojice byl položen v září roku 1901, poté co starý původní kostel vyhořel 2. 5. 1898. Projektantem byl Arnošt Živný, který vyprojektoval nový kostel v novogotickém stylu z vápenopískových cihel. Kostel byl znovu vysvěcen 9. 11. 1902 za přítomnosti pražského arcibiskupa Lva Skrbenského.

Datum: 27.7.2012 Autor: Ing. Martin Konečný Organizace: Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/…prvni-stavby

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí