Zajímavé detaily a stavební řešení vápenopískových domů

Každý pasivní dům se sestává zejména z detailů, které pak tvoří dohromady ten správný celek. V následujícím článku Vám firma Kalksandstein CZ s.r.o. přináší celou řadu detailů a postřehů, které můžete na svých stavbách využít.

1. Solární zisky

Princip pasivního domu je založen na pokrytí ztrát pomocí solárních zisků, vnitřních zisků a vytápěním max. 15 kWh/m2a. Každá z těchto složek činí cca 1/3 ztrát. Z grafu je zřejmé, že jakmile nedosahujeme potřebného solárního zisku, např. z důvodu stínění, pasivního domu nemůže být dosaženo.

Porovnání ztrát a zisků u klasického pasivního rodinného domu

Solární zisky v interiéru pasivního domu

Orientace pasivního domu na sluníčko

Masivní vápenopísková konstrukce akumuluje v zimě sluneční záření

2. Pasivní domy a územní plán v návaznosti na solární zisky

Pasivní dům není možné postavit všude. Území je nutné rozčlenit tak, aby každý dům měl právo na „svoje“ sluníčko a energii. Příklad sídliště pasivních domů z Erlangenu ukazuje satelitní foto. Jednotlivé domy mají předepsaný sklon střechy 17° tak, aby si vzájemně z jihu nestínily. Domy jsou při tom velmi blízko u sebe.

Satelitní pohled na sídliště vápenopískových pasivních domů

Sklon střechy v sídlišti předepsán tak, aby každý měl své solární zisky z jihu

Sklon střechy v sídlišti předepsán tak, aby každý měl své solární zisky z jihu

Sklon střechy v sídlišti předepsán tak, aby každý měl své solární zisky z jihu

3. Stínění stavbami v návaznosti na solární zisky

Stínění překážkami je nutné velmi pečlivě dimenzovat a počítat solární zisky pomocí PHPP. Na příkladu vidíme foto nejhoršího zastínění z doby slunovratu, vždy min. 3 okna zůstávají osluněná. (Vápenopískový pasivní dům Horažďovice)

Nejhorší zastínění v zimním slunovratu sousedním domem

Sousední domy mohou být velmi blízko

4. Stínění ostěním a solární zisky (sešikmená ostění)

Pro maximalizaci solárních zisků je možné ostění také zešikmit. Zde se jedná o nulový dům v Erlangenu, kde je optimalizován naprosto každý detail.

Nulový dům v Erlangenu

Detail ostění, který výrazně pomáhá solárním ziskům

Rozdíl mezi kolmým a ukoseným ostěním pro výpočet PHPP

Rozdíl mezi kolmým a ukoseným ostěním pro výpočet PHPP

5. Orientace pasivního domu na pozemku

Pasivní dům na pozemku je nutné orientovat hlavní fasádou na jižní stranu s ohledem na solární zisky. Možný odklon od jižního směru je cca 20°na V i Z, větší odklon od jižní orientace již s vysokou pravděpodobností zabrání dosažení pasivního domu. Nezbytně nutné je orientace vůči geografické mapě. Katastrální mapy nejsou orientované na S! Nutné je započítat meridiánovou konvergenci Křovákova zobrazení! Příklad řešení nepříznivé geografické orientace kvalitním architektonickým návrhem.

Špatná orientace pozemku řešená otočením části hmoty pasivního domu

Špatná orientace pozemku řešená skosením části domu

Křovákovo zobrazení

V seriálu článků s detaily řešení pasivních domů z vápenopísku budeme brzy pokračovat dalšími díly.

Datum: 7.11.2012
Autor: Ing. Martin Konečný
Organizace: Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/…skovych-domu

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí