Zdicí systém Kalksandstein a ochrana proti hluku

V moderním světě je člověk neustále vystaven hlukové zátěži, která má na lidský organismus negativní dopady. Hluk na člověka útočí nejen na pracovišti a na ulici, ale i tam, kde očekává po náročném dni ticho a klid k odpočinku, tedy ve vlastním bytě či domě. Jak se bránit? Spolehlivou ochranou proti hluku je zdicí systém Kalksandstein od Zapf Daigfuss.

Obrázek: Požadavky na stavební neprůzvučnost konstrukcí předepisuje norma ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

Jednou z funkcí lidského sluchu je, že slouží jako varovný systém proti nebezpečí. Organismus reaguje na hluk jako na poplašný signál, při kterém se uvádí do chodu řada procesů: zvýšení krevního tlaku, zrychlení tepu, zvýšení hladiny adrenalinu atd. Tento mechanismus je sice z evolučního hlediska nezbytný pro přežití, při dlouhodobé hlukové zátěži ale můžou vzniknout vážné zdravotní potíže – vysoký krevní tlak, vyšší riziko srdečního infarktu, zhoršení imunity, poruchy spánku, chronická únavu, problémy s koncentrací. Podle posledních údajů je až 40 % evropské populace vystaveno hlukové zátěži v takové míře, že může poškozovat zdraví.

Foto: Objemová hmotnost vyznačená na vápenopískových cihlách Kalksandstein*

Moderní budova by měla jejím obyvatelům poskytnout útočiště nejen před rozmary počasí ale i před všudypřítomným hlukem, bez ohledu na to, zda je jeho zdrojem rušná komunikace, domovní výtah, instalace, hlučný soused nebo členové vlastní domácnosti.

Pro návrh a posuzování šíření hluku stavebními konstrukcemi je výbornou pomůckou software Schallschutzrechner (aktuální verze 5.0.5,

ke stažení http://kalksandstein.cz/index.php?…)

Pomocí tohoto programu lze hodnotit vzduchovou neprůzvučnost různých typů konstrukcí – obvodové stěny včetně otvorů a jejich výplní, vnitřní stěny (např. mezi byty), dvojité stěny (např. mezi řadovými domy), stropní konstrukce.

Pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti konstrukce je možné využít vestavěné databáze výrobků Kalksandstein a podle požadavků na neprůzvučnost zvolit optimální kombinaci tloušťky a objemové hmotnosti výrobků.

Protože vzduchová neprůzvučnost závisí zejména na plošné hmotnosti konstrukce, je právě Kalksandstein vhodným materiálem pro akustické stěny. Zapf Daigfuss vyrábí bloky s třídou objemové hmotnosti až 2,2 t/m3, při tl. stěny 240 mm tak lze dosáhnout stavební vážené neprůzvučnosti R'w = 56 dB. Pro srovnání pálená dutinová cihla v třídě objemové hmotnosti 0,9 t/m3 má při stejné tloušťce stěny neprůzvučnost R'w jen 46 dB.

Kromě jednoduchých konstrukcí lze do výpočtu zadat i další konstrukční vrstvy – zateplovací systém, předsazené konstrukce, podhledy, plovoucí podlahy atd.

Aby ochrana před hlukem byla maximální, nestačí jen dělící konstrukce s výbornými akustickými parametry, důležité je také správné zabudování této konstrukce do stavby, řešení detailů napojení sousedních konstrukcí. Právě šíření hluku bočními cestami bývá často opomíjené, přitom na celkovou neprůzvučnost má nezanedbatelný vliv. Také tento typ přenosu hluku lze pomocí programu Schallschutzrechner posoudit, všechny běžně používané varianty styků konstrukcí jsou již předdefinovány.

Závěr

Naučme se nové budovy navrhovat jako pevnost, do které se hluk nedostane, kvalitní materiály i technická řešení máme k dispozici, stačí je jen správně aplikovat.

Jako příklad uvádíme u nás ne často prováděné napojení vnitřní akustické stěny na obvodovou konstrukci:

Obrázek: Běžné provedení

Obrázek: Správné provedení. Toto řešení je o cca 2 dB lepší, a to není málo!

Na stavbě je pak k vidění až paradoxní situace, kde na fotografii vidíme u bytového domu mezibytovou „příčku“ tl. 240 mm ve správném provedení a na to navazující obvodovou stěnu tl. 115 mm.

Zdroje:
PKA – Planung Konstruktion Ausführung, (6. Auflage, Bundesverband Kalksandsteinin­dustrie e.V.
www.kalksandstein.cz a www.kalksandstein.de
www.zapf-ks.de/de

Fotografie:
Fotoarchiv Kalksandstein CZ s.r.o.

Datum: 12.11.2015
Autor: Ing. Jiří Vápeník
Organizace: Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/…-proti-hluku

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí