Cenu Stavba roku Plzeňského kraje 2016 získal bytový dům Veleslavínova, postavený z vápenopískových cihel Zapf Daigfuss Kalksandstein

Projektanti tohoto oceněného domu zvolili vápenopískové zdivo Kalksandstein Zapf Daigfuss jako hlavní konstrukční systém nikoliv náhodou

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2016 pořádali Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Plzeňsko, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obcí architektů. Záštitu nad soutěží převzali hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a primátor statutárního města Plzeň Martin Zrzavecký.

Stavbou, která se pyšní titulem v kategorii Stavby pro bydlení, je nový bytový dům ve Veleslavínově ulici v Plzni. V tomto případě sedmičlenná odborná porota ocenila citlivé začlenění novostavby do historického jádra města. Objekt nabízí skvělé propojení moderního přístupu a tradičních principů. Návrh pracuje s moderním přístupem k tradičním principům členění hmoty a fasády. Důraz na čistotu materiálů a detailu byl přenesen i do vnitřních částí budovy.

Kalksandstein Zapf Daigfuss dodává budově mimo zajištění všech konstrukčních a statických vlastností také mimořádně kvalitní akustické vlastnosti, což je pro bydlení poblíž rušného hlavního průtahu Plzní více než důležitá vlastnost. Mimo to Kalksandstein zajišťuje také vynikající interní mikroklima v bytech.

Autoři: Ing. Arch. Radek Dragoun, Ing. Arch. Jaromír Veselák Projektant: AVE Architekt, a.s. Investor: MDZZ – Veleslavínova s.r.o. Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. Realizace 04/2014–1–2016 Zdroje:

http://www.plzensky-kraj.cz/

Z+i 3/2017, Zprávy a informace ČKAIT

Foto: Archiv Kalksandstein CZ s.r.o.

Cenu Stavba roku Plzeňského kraje 2016 získal bytový dům Veleslavínova, postavený z vápenopískových cihel Zapf Daigfuss Kalksandstein
Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí