Jak je možné zaplatit za zboží?

Platba v hotovosti není možná.

  • veškeré platby je nutné provést převodem na účet Zapf Daigfuss. Účet je veden u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • platba pouze v korunách

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí