Jak probíhá doprava?

První kamiony lze očekávat do 14 dní po zaplacení.

Dopravu zajišťuje náš smluvní partner Cargo Prague (kontakt), provozovna Plzeň.

Po zaplacení objednávky se Cargo Prague zákazníkovi ozve s možnostmi návozů, prakticky ve všech případech lze první návozy očekávat do 14 dní. Při prvním návozu doporučujeme zavést tolik kamionů, kolik je v projektu různých tlouštěk vápenopískových zdí. Pokud máte v projektu např. 115 a 240 mm, pak by měl být první návoz alespoň 2 kamiony. Pokud má zákazník místo na vyskladnění materiálu, pak doporučujeme materiál vyvézt co nejdříve celý. Následující návozy si zákazník již zajišťuje sám, dle potřeby stavby – tj. je nutné zavolat Cargo Prague s časovou rezervou před dalšími závozy.

Maximální lhůta pro uskladnění zboží výrobcem Zapf Daigfuss jsou 3 měsíce od termínu platby, poté mohou být účtovány další poplatky za skladování materiálu.

Materiál nemusí být dodáván postupně dle logiky výstavby od zakládacích bloků po překlady. Prioritou je naopak co nejefektivnější kompletace materiálu a vytížení dopravy napříč závody, aby byla cena pro zákazníka co nejpřívětivější. Pokud zákazník vyžaduje přesné pořadí návozů materiálu, je nutné to uvést a řešit již ve fázi objednávky. Po postoupení objednávky do příslušných závodů to již bohužel nelze řešit.

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí