Jak se řeší tepelný most v patě stěny?

Pomocí izolačních zakládacích bloků ISO-Kimmstein

U staveb založených na základových pasech resp. u zdiva nad nevytápěným suterénem lze tepelný most v patě stěny zredukovat použitím izolačních zakládacích bloků ISO-Kimmstein. Tyto bloky mají oproti běžným vápenopískovým výrobkům cca 1/3 tepelnou vodivost (λ=0,33W/m.K), přitom ale vykazují vysokou pevnost v tlaku 20MPa. Díky těmto vlastnostem jsou použitelné i pro štíhlé zdivo KS.

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí