Jak se ve zdivu provádí rozvody vody, kanalizační odpady apod.?

Pokud to lze, instalace se neumisťují přímo do zdiva.

  • umístění rozvodů je nutné řešit už při přípravě projektu, vhodné je pokud možno do štíhlého zdiva nezasahovat. Kde je to nezbytné, volit přednostně svislé trasy pro instalace, které zdivo tolik staticky neoslabují.
  • potrubí vést v instalačních šachtách, jádrech (stoupačky) volně po stěně (za kuchyňskou linkou, za vanou) nebo v předstěnách a přizdívkách (např. umyvadla v koupelně).
  • instalační šachtu ve zdivu lze také vytvořit z věncovek umístěných ve zdivu na stojato.

ve zdivu je samozřejmě možné provádět drážky pro instalace – přípustné hloubky a délky drážek, které lze ve zdivu vytvořit bez ověření, jsou uvedeny v ČSN EN 1996–1–1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1–1: Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, v ostatních případech je nutné statické posouzení.

  • pozornost je třeba věnovat tomu, že jakýkoli zásah do zdiva může zhoršit akustické vlastnosti a zvýšit tak přenos hluku!

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí