Jakou lze použít tepelnou izolaci obvodových stěn?

Materiál, tloušťka izolace...

Dle účelu stavby je zpravidla nutné obvodové stěny doplnit tepelně izolační vrstvou. Použít lze kontaktní zateplovací systém s izolačními deskami z pěnového polystyrenu, minerálních vláken, PUR, PIR, desek na bázi dřeva apod. Často se používá také dvouplášťová konstrukce s izolací z minerálních vláken (příp. jiného vhodného materiálu), provětrávanou mezerou a vnějším pláštěm (lícové zdivo, dřevo, cementovláknité desky apod) U dvouplášťových konstrukcí je třeba neopomenout při návrhu skladby vliv kotvících prvků vnějšího pláště (=systematické tepelné mosty). Pro splnění aktuálních požadavků normy ČSN 73 0540–2 na součinitel prostupu tepla je zapotřebí vnější stěny vytápěného prostoru izolovat min. 10–12cm pěnového polystyrenu (prakticky bez ohledu na tl. obvodového zdiva) Při této minimální tl. izolace zpravidla ve skladbě nedochází ke kondenzaci difundujících vodních par, tento požadavek by ale měl být vždy doložen výpočtem.

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí