Malta tupého spoje, zakládací malta a tenkovrstvá malta.

Jaký použít materiál? Co je součástí dodávky?

Tenkovrstvá malta dodávaná k vápenopískovým cihlám slouží pouze pro vodorovné promaltování za pomocí maltovacích sání či zubového hladítka. Jedním z důležitých parametrů této tenkovrstvé malty je právě zpracovatelnost pro tuto zdící technologii. Tenkovrstvá malta je automatickou součástí dodávky a je vypočteno na základě dodaného množství zdiva. Spolu s dodávkou zdícího materiálu tak tvoří certifikovaný systém, dodávka zdícího materiálu bez tenkovrstvé malty není možná. Pro tenkovrstvou maltu platí ČSN EN 998–2

Zakládací malta má zpravidla tloušťku od 10 mm do max.30 mm a slouží k vyrovnání nerovností v základové či stropní desce pro první řádku ručních formátu či tvarovek KS Kimmstein a KS ISO Kimmstein. Normovým požadavkem na tuto maltu je pevnost 10 Mpa. Tato malta není součástí dodávky. Skutečnou spotřebu zakládací malty by si měla určit stavba dle skutečné kvality provedení základových desek.

Tupý spoj má šířku ca 8–20 mm a měl by být plně promaltován, zejména kvůli zachování akustických vlastností. Zde nelze využít systémovou tenkorvrstvou maltu, kvůli jiným vlastnostem zpracovatelnosti. Pro tupý spoj je ideální využít jakoukoliv maltu pro vápenopískové zdivo s frakcí 1–2 mm. Případně flexibilní lepidlo. Ani tato malta není součástí dodávky z důvodu složitého kalkulování ve smyslu projekt vs. realita na stavbě a kvalita provádění.

Proč se stavebníci ptají na tuto otázku? Zapamatuj si!
Součástí dodávky a certifikovaného systému Zapf Daigfuss KS-QUADRO je malta pro tenkovrstvé zdění. Malta pro založení, tupé spoje, případně doplnňování zdiva součástí dodávky nejsou.

Zpět na seznam nejčastějších o­tázek

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí